PVC圓型地板線槽

Model : GRD

-槽蓋半圓設計,使用於地板時不會絆倒行人.利於搬運用台車通過
-主體與槽蓋卡構結構不易滑脫,方便快速安裝,有效預防因振動的滑落


材質 : PVC

庫存單位 GRD 分類 , 產品特性: , , ,

Part No.W mmW inchW1 mmW1 inchH mmH inchH1 mmH1 inch
GRD-20200.7980.3160.2440.16
GRD-30301.18110.4380.3160.24
GRD-40391.54160.63100.3980.31
GRD-50491.93240.94120.4790.35
GRD-60582.28301.18120.4790.35
GRD-70682.68391.54140.55110.43
GRD-90903.54451.77190.75150.59
GRD-1201204.72702.76250.98210.83

相關產品

Scroll to Top